Anbi

ANBI registratie

De Christelijke Gereformeerde kerk Biezelinge is een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer informatie over deze status vindt u in dit document.

Afdrukken