Gezin School Kerk

  PDF Print E-mail

Ieder najaar wordt er in de kerken van Kapelle en Biezelinge een Gezin-School-Kerk dienst gehouden. Deze jaarlijkse activiteit wordt georganiseerd door een commissie, bestaande uit enkele moeders, leerkrachten, de predikanten en jeugdouderlingen. Het doel van dit gebeuren is om meer aandacht te vragen voor de samenhang tussen het onderwijs thuis, het onderwijs op school en het onderwijs in de kerk. De kerk kan niet zonder het gezin en ook de school is afhankelijk van de kerk en het gezin.

De school
De kinderen op de christelijke en openbare basisscholen in Kapelle en Biezelinge werken een week lang aan een thema, een bijbelverhaal. Ze leren liedjes hierover, luisteren naar het verhaal en maken werkjes in de klassen. De werkjes die vaak samen gemaakt worden, zoals collages, grote tekeningen enz. worden neergezet of opgehangen in de kerk waar zij naartoe gaan.

Het gezin
Ook in het gezin wordt die week aandacht besteedt aan het bijbelgedeelte; thuis kan het verhaal nog eens gelezen worden of de liedjes geoefend. Kinderen die niet op één van de meewerkende basisscholen zitten en wel bij ons in de kerk komen krijgen ook informatie over het bijbelgedeelte en een werkje dat zij thuis kunnen maken.

De kerk
In de kerk kunnen op zondagochtend de werkjes van de kinderen door de ouders en de overige gemeenteleden bekeken worden. De preek van de dominee is gericht op de kinderen en gaat natuurlijk over het bijbelgedeelte waar de kinderen thuis en op school al een week mee bezig geweest zijn. In de kerkdienst zingen de kinderen de geleerde liedjes voor in de kerk.

Afdrukken E-mail

Christelijke Gereformeerde Kerk Biezelinge
Biezelingseweg 6 tel. 0113–342364
Copyright © 2017 CGK Biezelinge. All Rights Reserved.